O nás

MUDr. Zdeněk Kalvach

Předseda honorární rady

Narozen: 2. 10. 1951 v Praze

Ženatý, 3 dospělé děti, manželka je praktická lékařka. Absolvoval 1. lékařskou fakultu UK a 30 let pracoval na III. interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, posléze jako vedoucí lůžkového oddělení a odborný asistent 1. lékařské fakulty, na níž byl též několik období členem akademického senátu. Specializace v geriatrii jej přivedla k širší problematice seniorského života, demografické změny a s tím souvisejícím otázkám etickým, lidskoprávním a obecně "politickým". Krátce působil jako náměstek ministra pro lidská práva a národnostní menšiny, delší dobu v Radě pro seniory a stárnutí populace. Po několik období byl vědeckým sekretářem a místopředsedou České geriatrické a gerontologické společnosti, nyní je členem etické komise České lékařské komory a spolupracuje s úřadem Veřejného ochránce práv ČR. Kromě lékařské praxe přednáší v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) a gerontologii na Univerzitě Karlově, dlouhodobě spolupracuje s mobilním hospicem Cesta domů, se sdružením (nyní zapsaným ústavem) Život 90, s Diakonií ČCE a s DSP Hagibor.

Ivo Kaplán

Předseda správní rady

Narozen: 23.3.1961

Vzdělání: České vysoké učení technické, fakulta elektrotechnická, obor elektroenergetika

Telefon: +420 777 177 889

Jana Šimková

Ředitelka Evropského Institutu Renaissance

Místopředsedkyně UEF CZ

Narozena: 3. 5. 1975

Vzdělání: D.E.S.S.- Diplome d Etudes Supérieure Spécialisées na Sorbonne - Nouvelle - Politiques Culturelles Internationnales - Mezinárodní kulturní politiky, College of Europe a MBA na New York Univerzity/ECSEM (Ecole Superieure de Commerce et Management de Tours-Poitier)

Telefon: +420 608 935 234

Raymond Metge

Čestný předseda správní rady (Fr.)

Narozen: 13. 6. 1937

Vzdělání: Elektotechnik, sloužil ve válce v Alžíru na tuniské hranici jako radiolokátorový specialista od roku 1958. Po skončení vojenské služby pracoval pro několik společností včetně EDF. Po roce 1967 pracoval na různých výzkumných úkolech pro Bull a Ministerstvo obrany Francie. Je Presidentem UNACA, Union des Anciens Combattants - Unie válečných legionářů) Paris -Creteil a dalších válečných spolků. Je držitelem vojenské medaile udělené Ministrem obrany Gérardem Longuetem udělené osobně dne 15.11.2011 , válečného kříže, vzpomínkové medaile AFN, Velké zlaté medaile za zásluhy od starosty 11. pařížského obvodu z roku 1997 a stříbrné medaile města Paříže z roku 2006.

Dne 6.9.2020 zemřel v Paříži v nemocnici Charles Foix v Ivry sur Seine, ve věku 83 let náš přítel, velký Francouz, Evropan a přítel České republiky.

Celý život se věnoval vojenství, mezinárodní politice a mezinárodním vztahům. Při této příležitosti také vystoupil v Praze na Konferenci Naše Evropské dědictví a budoucnost Evropy s Karlem Schwarzenbergem. ( a přidat fotku).

Zúčastnil se konferencí k obraně a bezpečnosti, pořádané Výborem pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost v Senátu Parlamentu České republiky,

Nadále zůstává čestným předsedou Evropského Institutu Renaissance in memoriam. Čest jeho památce!

Petr Fleischman

Místopředseda honorární rady

Narozen: 15. 6. 1949

Do roku 2017, poradce českého senátního Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Studoval filosofii na pařížské Sorbonně a doktorát z dějepisu získal na Evropském universitním institutu ve Florencii. Vyučoval na Institutu politických věd v Paříži. Předseda redakční rady časopisu Přítomnost. Nositel francouzského „Národního Řádu za zásluhy“ („Ordre national du mérite“)

Luděk Řehoř

Místopředseda správní rady

Narozen: 20. 5. 1968

Absolvent střední technické školy. Patří mezi největší současné specialisty a odborníky na sedací nábytek v ČR neustále sleduje, zpracovává a zhodnocuje informace o nových technologiích, komponentech a výrobcích v oboru, nových materiálech, látkách a dezénech svou nezměrnou energií dokáže zhmotňovat vize, spojovat vazby, kontakty, partnery a startovat rozsáhlé projekty. Majitel Panského dvora v Boskovicích a dalších společností.