A STRONGER AND MORE UNITED EUROPE - CALL FOR EUROPEAN DEMOCRACY FROM ROME

On 25th March 2017, the EU Heads of State and Government will meet in Rome to celebrate the 60th anniversary of the Treaty of Rome and launch a “Rome Agenda” to strengthen and reform the European Union. On the same day, thousands of citizens from all over Europe will march in Rome in a March for Europe to voice their support for European unity.

...

PRO NOVOU KOPU LET EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

V pondělí 25. března roku 1957 podepsalo šest zemí – Francie, Spolková republika Německo, Itálie, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko – tzv. Římské dohody. Těmi byla založena Evropské společenství pro atomovou energii a Evropské hospodářské společenství (EHS)...